Journal

Gottcon 19–22 oktober 2017

The White Ravens = förrädare!

Gottcon 28 april–1 maj 2017

En tredje grupp infiltrerar området. Vi låter en av dem leva. Han är en tillbedjare av Iomedae och blir det andra offret.

Vi övertalar ett köttätande träd att hålla vakt utanför grottöppningen längst ner i hornet.

En natt blir vi oväntat attackerade av en odöd, immateriell varelse. Vi lyckas fördriva den, men har ingen aning om varifrån, eller varför, den kom.

Gottcon 10−13 november 2016

Ytterligare en grupp äventyrare tar sig in i hornet. En av dem överlever, en halvorch vid namn Tasker Twelve-Knives. I utbyte mot sitt liv går han med på att hjälpa oss.

Ett meddelande från Elise Zadaria i the White Ravens berättar att en silverdrake har siktats över Farholde och att den kan vara på väg hit. Vi håller utkik, men dagarna går och ingen drake syns till.

Under en av Jorms ceremonier börjar plötsligt ett av Vetra-Kalis tre ögon att lysa – det öga som skvallrar om att en divine spell håller på att kastas någonstans inuti hornet.


Tasker Twelve-Knives.

Gottcon 11–14 mars 2016

Vi låter inkräktarna upptäcka och gå in i den hemliga spiraltrappan där vi möter dem i ett blodigt bakhåll. Syster Martha, en prästinna av Iomedae, är deras ledare. Vi misslyckas med att fånga henne levande och hon dör tillsammans med resten av gruppen.

Jorm och Quarlus stannar kvar i hornet medan vi övriga nästa dag rider till Farholde. Vi säljer där våra döda motståndares vapen och utrustning och beställer ytterligare varor av baron Vandermir.


Syster Martha och hennes grupp.

Gottcon 2–5 oktober 2015

Jorm, som i en bok fått veta Hexors och Vexors sanna namn, övertalar de båda demonerna att bli våra allierade. De för oss sedan till en kammare allra högst upp i hornet där altaret med silversigillet finns. En elementar vakar över altaret högt ovanför våra huvuden. Den slår ner mot oss med full kraft när vi kommer närmare. Efter en häftig och ojämn strid är altaret vårt.

Vi beger oss till Farholde för att proviantera. På vägen tillbaka blir vi stoppade av en grupp alver som hävdar att de letar efter dem som mördade deras frände Jurak, treanten som försökte hindra oss tidigare. Alverna visar sig dock vara feyvarelser. De tar sig senare in i hornet, men med Hexors hjälp gör vi snabbt slut på dem. Medan striden pågår blir våra mulor, som vi tvingades lämna kvar i djungeln, dödade av en dire tiger. Den håller till i en grotta i närheten men vi låter den vara för tillfället.

Vi besöker Farholde ett par gånger ytterligare. Vi säljer där alla våra värdeföremål och köper utrustning och material inför de 222 dagarna framför oss. Vi lejer även vakter och tjänstefolk av olika slag och gör en överenskommelse med baron Vandermir om att sända oss regelbundna kurirer från Farholde.

Jorm förbereder arbetet med att animera ett flertal av de döda kropparna i hornet, frambesvärja jordelementarer till ytterligare försvar och försöka reparera den alkemiska golemen.

Tiadora dyker plötsligt upp och manar oss att sätta igång med ritualen. Vi återupplivar den förstenade kultisten. I hans pengapung finns det sista av Vetra-Kalis tre ögon.

När det första offret dör skjuter en ljuspelare upp från hornet och himlen lyses upp för ett kort ögonblick. Runt omkring hornet bildas en osynlig barriär.

Våra inhyrda medhjälpare anländer med de beställda varorna. Glaive och Hobart visar dem runt och delar ut instruktioner.

Ett brev anländer från the White Ravens i Farholde. Brevet berättar att en grupp äventyrare är på väg till hornet och att de är här om tre dagar. En av dem är en prästinna av Iomedae. Vi börjar genast att förbereda oss.


Vetra-Kalis altare.

Gottcon 19–22 mars 2015

Sökandet efter altaret med silversigillet fortsätter. Vi undersöker en av de övre våningarna. Vi hittar ett rum med fyra altare med referenser till Vetra-Kali. En genomsökning av rummet synliggör en hemlig dörr. En undersökning av den visar inga fällor, men mycket stark magi. Bakom dörren finns bara ett förråd med skräp. Det visar sig dock att när man prisar Vetra-Kali medan man öppnar dörren kommer man till en extradimensionell skattkammare. Den vaktas av en stor wraith med ett antal mindre följare. Fortsatt prisande av Vetra-Kali och en blodsed ger oss dock tillgång till innehållet. Vi tömmer rummet, men lovar att komma med föda senare. De vill ha tänkande varelser att festa på. Vi roar oss med att undersöka skatten när vi väl har den utanför skattkammaren.


Abbadons horn.

Järvkon 28–31 augusti 2014

Vårt uppdrag i Farholde är att hitta Abbadons horn, ett övergivet tempel beläget någonstans i the Caer Bryr, Talingardes största skog. Templet, tillsammans med kulten the Sons of the Pale Horseman, förstördes för åttio år sedan av Markadian I, en segerrik förfader till den nuvarande kungen. I templet ska vi sedan åkalla den fördrivna demonen Vetra-Kali och övertala honom att ge oss the Tears of Achlys, en fruktansvärd pest som Cardinal Thorn planerar att släppa lös över Talingarde.

Tillsammas med Tiadora besöker vi baron Arkov Vandermir, en asmodean som Thorn känner sedan tidigare. Han är en av Farholdes mest inflytelserika personer och erbjuder oss sin hjälp. Vi träffar även Elise Zadaria, ledare för the White Ravens. Deras uppgift är att i hemlighet verka inifrån staden och därigenom underlätta vårt uppdrag.

Medlemmarna i den fjärde knuten var de första av Thorns tjänare som letade efter Abbadons horn, men de försvann och kom aldrig tillbaka. Genom att följa spåren efter deras ledare, en alv vid namn Aiden Kael, hittar vi i ett av värdshusen en karta som visar var templet ligger. Vi beger oss genast dit.

Jurak, en treant i skogen utanför templet, försöker förgäves att hindra oss från att gå in.

Det mesta i templet är förstört. Vi letar igenom rummen och hittar bland annat resterna av flera förstenade kultmedlemmar. I ett laboratorium ligger en sönderslagen alchemical golem som trots sitt skick ändå verkar gå att reparera.

En dagbok, skriven av en kultmedlem, innehåller nertecknade böner och avslöjar en hemlig spiraltrappa inuti en av pelarna i tronsalen. Den leder uppåt och neråt. På den övre våningen blir vi attackerade av två demoner, Hexor och Vexor. Deras andedräkt är dödlig och vi lyckas inte skada dem nämnvärt med våra vapen. Vi väljer att retirera nerför spiraltrappan.

Grottsystemet under templet är bebott av boggards. Vi dödar grodvarelsernas hövding och vinner deras respekt.

Stammens shaman berättar att silversigillet som fjättrar Vetra-Kali finns på ett altare någonstans i templet. Han beskriver även en ritual och de komponenter som behövs för att åkalla demonen:

1) Bön (inklusive 1 dos unholy water) 3 ggr/dag i 222 dagar.

2) Vetra-Kalis tre ögon (juveler): Vigilance, Hatred, Withering.

3) Tre levande offer:
Kultmedlem (en av de förstenade människorna i templet, som dessutom verkar ha något magiskt i sin pengapung)
Tillbedjare av Iomedae
Ättling till Markadian I


Hexor, eller Vexor.

Gottcon 20–23 februari 2014

Vi lyckas eliminera flera av nyckelpersonerna på Balentyne, däribland kommendanten, hans fyra kaptener och fästningens magiker. Efter att dessutom ha förgiftat soldaternas mat och förstört delar av försvaret ger vi sedan klartecken till Sakkarot Fire-Axe och hans bugbears att sätta igång med sitt anfall. Några timmar senare är Balentyne erövrat och Aldencross ligger vid bugbearsarnas fötter.

När vi slutligen bryter sigillet från Cardinal Thorn dyker Tiadora plötsligt upp ur tomma intet. Hon berömmer oss för vårt arbete, men säger samtidigt att Talingardes styrkor fortfarande är för starka att möta i öppen strid. Hon har därför ett nytt uppdrag åt oss och för oss till ett fartyg. Fartygets namn är ”Halstyn’s Folly”. Kaptenen och de tre besättningsmännen verkar frånvarande, nästan som om de vore drogade.

Vi går ombord på fartyget för vidare färd till Farholde, en stad med ungefär tiotusen invånare vid Talingardes nordvästra kust. Den ligger på andra sidan kontinenten och resan dit tar tolv dagar. Vi vet ännu inte vad vårt uppdrag där handlar om.


Balentyne står i lågor medan gruppen, under ledning av Tiadora, lämnar förödelsen bakom sig och fortsätter vidare upp längs kusten.

Gottcon 22–25 november 2013

Sakkarot Fire-Axe, ”the First Knot”.


Efter att ha utfört uppdragets två första mål upprättar gruppen en bas i Aldencross, ett samhälle med ungefär tvåtusen invånare alldeles nedanför Balentyne, och ägnar de följande veckorna åt att planera fästningens förstörelse.

Gottcon 5–8 juni 2013

Slagna i järn och fjättrade mot varsin vägg transporteras vi i en gallerförsedd vagn genom Talingarde till kusten och Branderscar Prison. Vädret är uselt. Medan regnet faller ser vi hur det grå landskapet sakta försvinner bakom oss.

I fängelset låter man brännmärka våra handleder med ett ”F” (som i ”Forsaken”). Sergeanten läser upp våra domar. De kommer att verkställas om tre dagar.

På kvällen får Jorm ett oväntat besök av en mystisk kvinna. Hon vill hjälpa oss att fly och ger oss en magisk näsduk med olika symboler. Symbolerna förvandlas till verkliga föremål när vi tar loss dem från näsduken. Med hjälp av dessa lyckas vi fly ut ur fängelset. En lång bro leder över till fastlandet. Vi passerar den utan att bli upptäckta. Vi fortsätter till den närliggande heden och kommer snart fram till ett ensamt hus.


Vid huset möter vi den mystiska kvinnan igen. Hon kallar sig Tiadora och bjuder oss att stiga in. Något senare blir vi presenterade för husets herre, en man vid namn Cardinal Thorn. Han berättar att han tänker förstöra Talingarde och ur askan skapa ett nytt rike tillägnat guden Asmodeus och hans kyrka. Han poängterar att han har låtit oss fly enbart för att vi ska hjälpa honom.

För att testa vår duglighet beordrar Thorn oss ner i källaren under huset. Källaren innehåller nio rum med olika faror. Vi löser gåtor och överlever ett flertal fällor innan vi slutligen lyckas dräpa Sir Balin of Karfeld, Talingardes berömde häxjägare som Thorn håller fängslad i det sista rummet. Vi tar hans heliga symbol och överlämnar den till Thorn som blir mycket nöjd med vår insats.

Vi ägnar två månader till att träna och förbereda oss. Under träningen upptäcker vi ytterligare en grupp i huset. Den består av fyra personer och vi ser dem bara på avstånd. Thorn kallar dem för the White Ravens och antyder att de är våra medtävlare om hans gunst.

Vi utgör nu the Ninth Knot, även kallad the Nessian Knot.

Vårt första uppdrag består av tre olika mål:

1) Eskortera en stor last med vapen ombord på långskeppet ”Frosthamar” till Lake Tarik och bugbearsarna i norr. Med hjälp av vapnen ska deras ledare, Sakkarot Fire-Axe, ena de fientliga stammar som lever där. Han vet att vapnen kommer från Thorn, men känner inte till vilka vi är.

2) Likvidera kapten Kargeld Odenkirk och hans besättning, bränna fartyget och undanröja alla övriga spår.

3) Övermanna Balentyne, en av fästningarna längs the Watch Wall, och öppna portarna så att bugbearsarna kan strömma in i landet.

The Kingdom of Talingarde

En arkipelag väster om the Steaming Sea, indelad i sex regioner och bestående av mer än etthundra öar.